Klasa "A"WYBRAĆ DOBRZE
Stolarka okienna to produkt o bardzo długim cyklu życia. Kupowany jest na ogół z zamiarem eksploata cji przez 30-40 lat, a jego wymiana wiąże się z poważnymi pracami remontowymi. Przy takiej inwestycji nie ma miejsca na błędy i poprawki. Należy wybrać raz, a dobrze. Tymczasem selekcja optymalnego systemu profili okiennych to skomplikowane przedsięwzięcie -trudne nawet dla fachowców. Inwestor spotyka się na rynku z wieloma niemożliwymi do zweryfikowania i często sprzecznymi ze sobą, bądź nieporównywalnymi informacjami o zaletach i wadach różnych systemów. Duża ich część ma charakter czysto marketingowy i niekiedy w sposób zamierzony prowadzi na manowce. Na dodatek sprawdzenie w gotowym oknie właściwości użytych do jego produkcji profili jest praktycznie niemożliwe. Jak więc sobie radzić w takiej sytuacji?

ZDOBYĆ PEWNOŚĆ
Jest jeden szybki i pewny sposób oddzielenia ziarna od plew: wystarczy wybrać producenta profili okiennych, którego wszystkie systemy zaliczane są na podstawie badań renomowanego instytutu naukowego i zgodnie z normą PN-EN 12608 do najwyższej klasy A. Otóż jedynym spełniającym to kryte­rium producentem w Polsce jest VEKA, co udokumentowały certyfikaty instytutu RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung e. V. Wybierając system okienny VEKA masz pewność - to jest klasa A! Pamiętaj! Jest to jedyny sposób aby uchronić się przed zakupem niewłaściwej dla zastosowań w budownictwie mieszkalnym stolarki PVC. Może się okazać, że reklamowane okna znanej firmy za rewelacyjnie niską cenę okażą się „super bublem", które pomimo „super marki" nie będą spełniały podstawowych norm stawianych dla stolarki budowlanej.

MIEĆ KLASĘ
Profile okienne klasy A wyróżniają się grubością ścianek zewnętrznych wynoszącą min. 3 mm oraz szerokością komór wewnętrznych przekraczającą 5 mm. Do ich produkcji konieczne jest zużycie 10% PVC więcej, niż do produkcji profili klasy B. Te kluczowe parametry zapewniają następujące cechy użytkowe: niską podatność na uszkodzenia. Grube ścianki profili VEKA klasy A zapewniają silne łączenia naroży okiennych, co zapobiega groźnemu zjawisku ich pękania na spawach. Wytrzymałość naroży okiennych wykonanych z tych profili znacznie przewyższa wytrzymałość profili klasy B i C. Wysoką stabilność. Profile VEKA klasy A przyczyniają się do zwiększenia stabilności ram i skrzydeł na wygięcie i skręcanie, szczególnie tych o dużych wymiarach. Wzrasta również o 20% w relacji do klasy B odporność profili na wyrywanie wkrętów używanych do mocowania okuć. Doskonała odporność na zmiany temperatur. To istotne w naszym klimacie, w którym dobowe zmiany temperatur potrafią być bardzo duże. Przeanalizujmy przedwiośnie. Temperatury nocą są ujemne (-2 st C.), a w słoneczny dzień dochodzą do 16 st. C. W ciągu tych kilku godzin, pomiędzy porankiem a południem profil okienny musi wykonać olbrzymią pracę, przyjmując w tak krótkim czasie, tak dużą dawkę energii. Profil rozszerza się. Gdy zapada zmierzch proces odwraca się. Profil okienny schładza się i kurczy w krótkim czasie. Powstają wysokie naprężenia, szczególnie na narożach okiennych. Grube ścianki wszystkich profili VEKA zapewniają doskonałą statykę i silne łączenie naroży okiennych, bez zagrożenia, że popękają. Doskonałe parametry ochrony termicz­nej. W nowych generacjach profili standardowo stosuje się już układy 5-komorowe. Badania wykazały, iż dalsze zwiększanie liczby komór nie przynosi już znaczącej poprawy współczynnika przenikania ciepła. Natomiast większa grubość ścianek i szerokość komór to pewny sposób osiągania dalszych oszczędno­ści ciepła w dobie rosnących cen energii.Doskonałe parametry izolacji akustycznej. Profile VEKA klasy A to również zdecydowanie wyższy komfort akustyczny dzięki skutecznemu tłumieniu dobiegającego z zewnątrz hałasu.

UWAGA! MUSISZ O TYM WIEDZIEĆ!

Zdecydowana większość stolarki PVC w Polsce produkowana jest na tzw. „odchudzonych" profilach klasy „B" i„C" o obniżonych parametrach jakościowych. Niestety powszechną praktyką w Polsce stało się sprzedawanie pod nazwą znanych zachodnich marek ekonomicznych rozwiązań klasy „B"i "C". W celu uzyskania jeszcze większych oszczędności posunięto się również do „odchudzenia" stalowych wzmocnień. Efektem tego jest produkt bardzo niskiej jakości. Firma Vetrex jako jedna z nielicznych firm w Polsce produku­je okna z profili w klasie „A". Oznacza to, że okna spełniają najwyższe parametry techniczne.